Politie

Politie en jongeren

Jongeren … voor de ene agent een positieve uitdaging om mee te werken, voor de ander een doorn in het oog. Toch heeft bijna elke dienst binnen de politie met een bepaalde regelmaat te maken met jongeren. Dit speelt zich vaak af in het openbare publiekelijke domein.

Veranderende jongerencultuur

Van veel agenten horen we dat ze de indruk hebben dat de jongerencultuur sterk veranderd is. Jongeren die veel meer in hiƫrarchisch groepsverband zich op straat ophouden, vertonen gedragingen die voor de omgeving, maar ook de agent zelf lastig te interpreteren zijn. Dit leidt dikwijls tot allerlei conflictueuze situaties. Inzicht in deze veranderende jongerencultuur en praktische handvatten hoe hiermee om te gaan, kunnen dan uitkomst bieden. Vanuit Jeugd enzo. bieden we deze handvatten die in de praktijk erg effectief blijken te zijn.Workshops en trainingen straatcultuur zijn hier een goed voorbeeld van.

Straatcoaches, sus-teams en sociale beveiliging

Veel agenten merken in de praktijk een gemis aan een tussenlaag in de handhaving. Een laag die bestaat uit professionals die met verstand van zaken jongeren aanspreken op hun gedrag ten einde conflictueuze situaties te voorkomen. Jeugd enzo. biedt straatcoaches, sus-teams en sociale beveiligers die aanvullend kunnen acteren tussen politie en jongerenwerk. Onze professionals zijn allemaal BOA-gecertificeerd en hebben tevens een beveiligingsdiploma. Maar boven alles hebben ze verstand van zaken op het gebied van jeugd. Hierdoor kunnen ze niet alleen effectief probleemsituaties oplossen, maar juist bijdragen aan een sfeer die conflicten voorkomt.

Benieuwd wat wij vanuit Jeugd enzo. voor uw korps kunnen betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact op.