Ondernemers

Jongeren en ondernemers

Met de opkomende vergrijzing in het verschiet, worden jongeren steeds belangrijker voor de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zien we dat straatcultuur gedrag onder jongeren steeds meer toeneemt en meer onbegrip veroorzaakt in hun interactie met mensen uit de burgercultuur. Deze straatcultuur is echter niet meer voorbehouden aan jongeren die ongeschoold en werkeloos zijn.

Straatcultuur in de onderneming

Dit alles heeft tot gevolg dat steeds meer jongeren uit de straatcultuur/jongeren met straatcultuur gedrag in het bedrijfsleven terecht zullen komen. Enerzijds heeft dit sterke positieven aspecten. Jongeren uit de straatcultuur zijn bijvoorbeeld vaak loyaler naar hun werkgever dan jongeren uit de burgercultuur, mits er een basis van vertrouwen gerealiseerd is. Dit is echter nog niet zo eenvoudig gedaan met een cultuur waarin wantrouwen een centrale plek neemt. Tegelijkertijd zien we vaak dat de bedrijfscultuur en de straatcultuur van jongeren niet automatisch met elkaar klikken. De verwachting dat jongeren zich moeten aanpassen, is daar een eenvoudigweg niet voldoende.

Straatcultuur en maatschappelijk ondernemenSteeds meer bedrijven willen maatschappelijk betrokken ondernemen. Enerzijds door meer oog te hebben voor het milieu, maar ook zeker door mensen met achtergestelde kansen een mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen in het bedrijf. Dit soort initiatieven worden veelal gestimuleerd door allerlei subsidie regelingen en andere vormen van ondersteuning. Dit geldt zeker ook voor het betrekken van (straat)jongeren bij uw arbeidsproces.

Straatcultuur ook een uitdaging voor uw bedrijf?

het werken met jongeren van de straat in uw bedrijf is een kunst op zich. Als het u lukt om door die uitdagende eerste periode heen te komen, dan bindt u jongeren aan uw bedrijf die niet meer bij u ‘werken’ maar van uw bedrijf ‘zijn’. Deze loyaliteit kan een enorme boost geven aan de teamspirit en ten goede komen van uw bedrijfsproces

Jeugd enzo. ondersteunt bedrijven

Jeugd enzo. ondersteunt bedrijven die willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jongeren van de straat te betrekken bij hun arbeidsproces. Dit doen we door het geven van trainingen/workshops, ondersteunend aanwezig te zijn op de werkvloer, coachen van jongeren etc.

 

Benieuwd wat Jeugd enzo. voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.