Gemeenten

Jongeren, de grote uitdaging van gemeenten

Voor veel gemeenten is het niet eenvoudig om het jongeren beleid goed vorm te geven. Het spanningsveld tussen repressief en preventief handelen, het inkopen van goed jongerenwerk, aandacht voor jongeren participatie, een goed werkend veiligheidsbeleid, het is zomaar een kleine handgreep van thema’s en vraagstukken. Soms is het fijn om een partner te hebben met verstand van zaken, die deze knowhow weet te vertalen naar uw specifieke situatie. Jeugd enzo. kan u die ondersteuning bieden. Doordat we zelf actief zijn op zowel het gebied van welzijn als veiligheid en handhaving, kunnen we u op velerlei terreinen van dienst zijn. Zo kunnen wij voor u:

  • Aanbieders van het jongerenwerk screenen op kwaliteit
  • Uw jongerenwerk op interim basis vorm geven, al dan niet in samenwerking met een derde partij
  • Praktisch handen en voeten geven aan veiligheidsbeleid door inzet van straatcoaches (inclusief BOA certificering)
  • U adviseren over jeugbeleid
  • Het verzorgen van het opzetten van een integrale overlast aanpak
  • etc.

Neemt u eens vrijblijvend contact met ons op, om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.