Training straatcultuur – incompany

Trainingen straatcultuur

Straatcultuur is een relatief nieuwe cultuur/beweging onder groepen jongeren, waarbij zij zich identificeren met normen en waarden, gebruiken en handelingen, die niet overeenkomstig zijn met de verwachtingen vanuit de burgercultuur. De media behandelt regelmatig (criminele) excessieve gedragingen van de straatcultuur. Wat echter weinig in het nieuws komt is de culturele omslag in het denken van jongeren en de kloof die dit genereert ten opzichte van de burgercultuur. Deze kloof is op haar beurt vaak oorzaak van conflicten tussen (semi)professionals en de jongeren. Ook de digitalisering van de straatcultuur via sociale media blijft vaak buiten de aandacht. Straatcultuur is niet alleen maar meer hangende jongeren op straat, maar een steeds dominanter wordende factor in de totale jongerencultuur.

Inhoud en doelstelling van de training straatcultuur

De training behandelt de ontwikkeling van de straatcultuur vanuit historisch, sociologisch, cultureel en psychologisch perspectief. Aan de hand van vele voorbeelden wordt helder inzicht gegeven in de schijnbaar moeilijk bereikbare wereld van de jongeren van nu. De training geeft aan de deelnemers praktische handreikingen om de kloof tussen burgercultuur en straatcultuur te overbruggen. Maar dat niet alleen! Ook wordt de cursist meegenomen in de gedachtewereld van deze jongeren. Hoe komen jongeren tot afwijkende gedragingen? Welk gedachtegoed ligt daarachter? Waarom maken sommige jongeren keuzes waarvan ze weten dat ze destructief zijn voor zichzelf en de omgeving? Deze en tal van andere vragen zullen aan bod komen als de psychologie van de straat behandeld wordt. Tenslotte zal de ‘vervangingsmethode’ worden uitgewerkt als methodiek voor intrinsieke gedragsveranderingen bij jongeren.

De ervaring van Jeugd enzo. met straatcultuur

Jeugd enzo. geeft al geruime tijd training en workshops over het omgaan met jongeren uit de straatcultuur. Diverse groepen agenten, jongerenwerkers, ouders en leerkrachten hebben deze training gevolgd. Naast kennis vergroten is de training vooral gericht op het aanreiken van praktische handvatten, die direct toepasbaar zijn in de praktijk van alledag. We krijgen dan ook regelmatig berichten van oud cursisten over de positieve effecten die de training heeft bewerkt.

“Naar aanleiding van je training kunnen we stellen, dat de deelnemers een behoorlijke verbetering hebben geboekt in hun omgang met leerlingen.”
-Arjen Pegels, leerkracht Zadkine LOC ZHE-

” Mijn jongerenwerkers praten nog regelmatig over de bruikbare tips die ze gekregen hebben op jullie training”
-Ewout van Oosten, teamleider jongerenwerk The Mall Delft-

Naast het geven van trainingen is er van de hand van Frank van Strijen ook een boek verschenen over het onderwerp met als titel ” Van de straat, de straatcultuur van jongeren ontrafeld”.

Voor wie is de training bedoeld?

De training straatcultuur is interessant voor een ieder die professioneel met jongeren werkt, of vanuit zijn woon/werk situatie met jongeren te maken heeft. In de praktijk wordt de training veelal gegeven aan leerkrachten, politieagenten, jongerenwerkers en hulpverleners. Ook voor het bedrijfsleven zou deze training zeer interessant kunnen zijn. Met name dan de bedrijven die veel te maken hebben met jongeren op de werkvloer. Ook voor buurtbewoners en ouders is die regelmatig geconfronteerd worden met om begrijpbaar gedrag van jongeren, is de training een aanwinst.