Training meten en registeren

Meten is weten

Het credo “kennis is macht” is sterk van toepassing in het jongerenwerk. Hoe meer informatie men heeft, hoe beter de aanpak kan worden afgestemd op de situatie. Daarnaast wordt het jongerenwerk veelal door meerdere personen in een team uitgevoerd. In deze situaties heeft registratie ook als functie dat men informatie overdraagt aan de volgende collega. Tenslotte is registreren belangrijk in het afleggen van verantwoordelijkheid naar de opdrachtgever.

Weerstand

Jongere werkers hebben nog wel eens weerstand tegen over registratie systemen. Het gevoel van gecontroleerd worden, of juist andersom inspanningen verrichten waar toch nooit wat mee gedaan wordt, ligt daar vaak aan ten grondslag. Daarnaast zien we dat informatie vaak dusdanig geregistreerd wordt, dat de onderlinge data niets met elkaar te vergelijken is. Ten slotte horen we veel op de klacht dat registreren teveel tijd inneemt.

Wat een hoe

De kunst van effectief meten en registreren komt voort uit twee vragen. Wat registreert men en hoe? Effectief registreren betekent op maat gesneden registreren. Daarmee bedoelen we dat we eerst gaan kijken welke variabelen in een specifieke situatie nu werkelijk iets zegt over de inhoud. Registratie is dus zo veel meer dan alleen maar het aantal jongeren dat deelneemt aan een activiteit turfen. Als men inzichtelijk heeft wat men wil meten, dan is het van belang om te bepalen hoe het geregistreerd wordt. Registratie heeft alleen nut als de data onderling met elkaar vergeleken kan worden.

Op maat gesneden oplossingen

Jeugd enzo. biedt op maat gesneden (software matige) toepassingen en trainingen voor het meten en registreren van inpandige-en ambulante activiteiten. Met een minimum aan tijdsinspanning kan men informatie op dusdanige wijze verwerken, dat het van toegevoegde waarde is voor de kwaliteit en inhoud van het werk. Daarnaast kan men op prettige wijze kwantitatief en kwalitatief verantwoording afleggen.

Neemt u eens vrijblijvend contact op om te kijken wat er voor u kunnen betekenen op het gebied van meten en registreren.