Training jongerenwerk nieuwe stijl

Jongerenwerk nieuwe stijl

Sinds een paar jaar lijkt er een nieuwe wind te waaien door het jongerenwerk in Nederland. Door velen wordt het begrip jongerenwerk nieuwe stijl gebruikt. De praktijk laat zien, dat er nog al verschillend gedacht wordt over wat deze term nu precies inhoudt. Wel zijn steeds meer mensen het er over eens dat het jongerenwerk anders kan en moet. Vanuit Jeugd enzo. geloven we dat we nog niet gezien hebben wat er kan gebeuren als het jongerenwerk zijn volledige potentieel zou benutten.

De training jongerenwerk nieuwe stijl

In de training jongerenwerk nieuwe stijl wordt handen en voeten gegeven aan het begrip. Dit op dusdanige wijze dat men in de praktijk van alledag ook concreet een nieuwe richting kan aanbrengen in de werkzaamheden. Hierbij gaat het niet alleen om een nieuwe methodiek, maar om een totale revisie van het jongerenwerk en alles wat daarmee samenhangt. De jongerenwerker zelf, de opleiding, profilering, de doelgroep, aansturing, organisatiestructuur, ideologie et cetera het zijn allemaal termen die in het licht van jongerenwerk nieuwe stijl een andere betekenis krijgen.

Thema’s van de training

De training jongerenwerk nieuwe stijl begint bij de geschiedenis van het jongerenwerk in Nederland. Om een nieuwe koers te varen, is het namelijk van belang eerst te weten waar men vandaan komt. Aan de hand van de geschiedenis zijn duidelijke markeer punten aan te wijzen, die hun invloed vandaag de dag nog steeds hebben. Om een nieuwe koers te varen. Als het theoretische kader van de geschiedenis van het jongerenwerk eenmaal uit een is gezet, daalt de training al snel af naar een meer praktisch niveau. Aan de hand van de woorden; Visie, doelstelling, methode en doelgroep gaan we kijken wat er zoal verandert is vandaag de dag. Dit zowel met betrekking tot de inhoud van het werk, als de verwachtingen van buitenaf.

De doelstelling van de training jongerenwerk nieuwe stijl

De training jongerenwerk nieuwe stijl dicteert niet hoe een jongerenwerker zijn werk vorm moet geven.Veel eerder geeft het handvatten om op een andere wijze naar het werk te kijken. Dit zal resulteren in een aanpak die past in de eigen praktijk van het werk. Een aanpak die meer resultaat en rendement genereert in termen van toe leiden naar school, werk, individuele ontwikkeling en indien nodig hulpverlening.

Voor wie is de training bedoeld?

Uiteraard ligt de focus voor een groot deel op de jongerenwerker en zijn/haar organisatie. Desalniettemin kan deze training uitermate inspirerend zijn voor beleidsmedewerker, wethouders en andere partijen die betrokken zijn bij het betrekken van jongerenwerk. Het voor ogen hebben wat jongerenwerk dat goed is ingericht ander kan bereiken, kan enorm helpen in de keuze voor-en aansturing van het jongerenwerk.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen in uw veranderingsproces richting jongerenwerk nieuwe stijl.