Training ambulant jongerenwerk

Ambulant jongerenwerk

Hoewel ambulant jongerenwerk al jaar en dag onderdeel uitmaakt van het reguliere jongerenwerk,lijkt het alsof niet elke jongerenwerker hier even goed mee uit de voeten kan. Sommigen vragen zich af wat er nu precies in de buitenruimte van hun verwacht wordt. Dat is bijzonder jammer, want juist het ambulante jongerenwerk is een van de krachtigste instrumenten.

Jongerenwerk zonder jongeren

Ambulante jongerenwerk, is niet hetzelfde als alleen maar jongeren opzoeken in de buitenruimte. Sterker nog, men kan geen jongeren aangetroffen hebben en toch constructief gewerkt hebben. Dit heeft te maken met het feit dat ambulante jongerenwerk als een van de hoofdtaken heeft het integreren van de doelgroep in de wijk. Als ambulante jongerenwerker, is men dus een bruggenbouwer tussen jongeren en maatschappij.

Bruggenbouwer naar stakeholders

Het is de taak van de ambulante jongerenwerker om bruggen te bouwen naar zijn stakeholders. Dit kunnen zijn; de lokale snackbar, de woningbouwvereniging, de lokale ondernemer et cetera. Door als ambulante jongerenwerker gekend te worden door zijn/haar stakeholders kan men deze dezelfde stakeholders makkelijker in verbinding brengen met de doelgroep.

Weg met de weerstand

Veel jongerenwerk wat vanuit jongerencentra gebeurt, stuit op weerstand uit de directe omgeving. Het is de taak van de ambulante jongerenwerker om deze weerstand te slechten. Dit doet men door zichzelf en de doelgroep kenbaar te maken. Men zou kunnen zeggen dat een ambulant jongerenwerker een ambassadeursfunctie heeft.

Als u meer rendement wilt halen uit uw ambulant jongerenwerkers, of uw jongerenwerkers wilt inspireren om de potentie van dit onderdeel van het vak te benutten, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op