Nieuw! Training jongerenwerk en het politie apparaat

Jongerenwerk en de politie

Voor veel jongerenwerkers is omgang met de politie een spannende aangelegenheid. Het wel of niet delen van informatie, wel of niet gezamenlijk optrekken in de buitenruimte, wel of geen politie in het jongerencentrum, het zijn allemaal vraagstukken die voor hoofdbrekens kunnen zorgen .

Training jongerenwerk en het politie apparaat

De training “Jongerenwerk en het politie apparaat” probeert helderheid te scheppen voor de jongerenwerker en concrete handvatten te geven om het contact met de lokale politie beter vorm te geven. Het biedt inzicht in de werking van het politie apparaat en de daarbij behorende zaken. Vooral daar waar het contact tussen de jongerenwerker en de politie moeizaam verloopt is deze training zinvol.

Thema’s

De training zal onder andere de volgende thema’s aan bod laten komen:

  • De structuur van de Nederlandse politie
  • Het wederzijds delen van informatie
  • Geheimhouding
  • Verstoord contact met de politie
  • etc.

De training en de trainer

De training “Jongerenwerk en het politie apparaat” duurt ongeveer vier uur en wordt gegeven door William Wiljouw van Jeugd enzo. William is ruim tien jaar lang werkzaam geweest bij allerlei onderdelen van het politie apparaat. Als ervaringsdeskundige kan hij daardoor niet alleen theoretische kennis aanreiken, maar juist op lokale casu├»stiek ingaan.

Neem voor meer informatie contact met ons op.