Sociale beveiliging

Sociale Beveiliging, voor evenementen waar jongeren centraal staan.

In Nederland worden er ontzettend veel evenementen georganiseerd waar de doelgroep jeugd een centrale plek in neemt. Dit kan variëren van grootschalige muziekevenementen, kermissen, tot kleinschalige feesten in jongerencentra en scholen. Vanuit Jeugd enzo. juichen we dit soort initiatieven, mits goed georganiseerd, van harte toe.

Vergunningen en eisen

Ongeacht of een dergelijk initiatief nu wel of geen commerciële doelstelling draagt, wordt men vaak geconfronteerd met allerlei eisen en regelgeving. Vaak stelt de gemeente eisen aan een beveiligingsplan voor een feest dat u wilt organiseren. Deze eisen vind u terug in de vergunning die aan u wordt verleend. De gemeente stelt deze eisen zodat zij in ieder geval een veilig en goed georganiseerd feest of evenement in hun gemeente willen hebben die aan bepaalde eisen voldoet. Een van deze eisen kan te maken hebben met de aanwezigheid van beveiligingsmedewerkers.

Beveiliging, meer dan alleen maar veiligheid

Goede beveiliging draagt niet alleen bij aan de veiligheid, maar ook aan de goede sfeer tijdens uw evenement of feest. Dit kan zelfs sterk bepalend zijn voor uw evenement. Het is dan ook goed om te kijken naar wie u inhuurt en of zij affiniteit hebben met uw doelgroep. Zijn deze beveiligers in staat de doelgroep te begrijpen en kunnen zij daardoor uw doelgroep en dus uw evenement beter van dienst zijn?

Reguliere beveiliging niet altijd voldoende expertise

Reguliere beveiligingsmedewerkers zijn echter meestal niet toegerust of ervaren met de omgang met jongeren. In sommige situaties is gebleken dat hun aanwezigheid eerder averechts uitwerkte dan dat het van toegevoegde waarde was. Het is als het ware of u een automonteur in de pitstraat van een formule 1 circuit plaatst. Hoewel het gaat om auto’s met banden en motoren is het zo specialistisch dat een gewone monteur daar niet op z’n plaats is.

Ditzelfde geldt voor de reguliere beveiligingsmedewerker.

Sociale beveiliging maatwerk en kennis van jeugd(cultuur).

Jeugd enzo. biedt u beveiliging op maat, met kennis van jeugd (cultuur). Een gemoedelijk feest, waarbij de jeugd centraal staat.

De sociale beveiligers van Jeugd enzo.

De medewerkers van Jeugd enzo. zijn gediplomeerde beveiligers die elk jarenlange ervaring hebben in het werken met jeugd. Vanuit deze ervaring weten zij op de de-escalerende wijze jongeren te benaderen en aan te spreken. Wat nog belangrijker is, zij zijn in staat signalen van onrust op te pakken voordat deze onrust ook daadwerkelijk plaatsvindt. Door hier adequaat op te reageren kan men in een preventief stadium veel voorkomen. Uiteraard staan onze medewerkers in crisissituaties stevig hun mannetje!

De kunst van sociale Beveiliging

De kunst van sociale beveiliging zit hem vooral in het adequaat handelen op het moment dat er eigenlijk niks aan de hand is. Door het analyseren van doelgroepen en het herkennen van leiders weet de beveiliger van Jeugd enzo. een sfeer te creëren waarin de overlast tot een minimum beperkt wordt in een preventief stadium. De beveiliger van Jeugd enzo. is dus niet alleen breed geschouderd, maar heeft vooral een brede visie en kennis van jeugd(cultuur) en evenementen.

Heeft u na het lezen nog vragen?

Neem dan eens contact op met een van onze medewerkers of mail naar: info@jeugdenzo.nl