Resultaat en diploma

Het resultaat

Na het volgen van de opleiding Jongerenwerk – nieuwe stijl, bezit u een breed scala aan handvatten en theoretische kaders waardoor u uw werkzaamheden met jeugd beter vorm kunt geven.

Het diploma

Wanneer u met succes aan de volledige opleiding heeft deelgenomen, ontvangt u het postbachelordiploma Jongerenwerk Nieuw Stijl.

Accreditatie

 

Deze opleiding is geaccrediteerd bij

  • ¬†Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers

Bij succesvol afronden van de opleiding krijgt de deelnemer 15,4 registerpunten.