Programma

Programma

De opleiding is opgebouwd in vier modules die een hoofdthema behandelen. Binnen dit hoofdthema zullen diverse sub-thema’s behandeld worden. Hieronder een beknopt overzicht.

Blok I: (veranderingen in) De jongerencultuur.
In dit blok gaan we uitgebreid in op trends en verandering in de jeugdcultuur en hoe daar het beste op kan ingespeeld.
We besteden aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen:

 •     Straatcultuur
 •     Feminine vs masculine
 •     Digitalisering van de jongerencultuur
 •     Belang van rolmodellen
 •     Contextueel afhankelijk gedrag bij jongeren
 •     Jongeren met een licht verstandelijke beperking
 •     Jongeren met ADHD
 •     etc.

Blok II: De geschiedenis van het jongerenwerk/werken met jeugd
Om het eigen beroep beter te kunnen profileren is het verstandig om de eigen geschiedenis goed te kennen. Geen droge feitjes, maar kennis over interessante ontwikkelingen uit het verleden die vandaag de dag nog hun effect hebben.
We besteden aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen:

 •     Geschiedenis van het jongerenwerk
 •     De ontwikkeling van verwachtingen naar het jongerenwerk door de jaren heen
 •     Sociaal Cultureel Werk
 •     Buurtpedagogiek
 •     Jongerencoaching
 •     etc.

Blok III: Profilering van je beroep
Voor goede samenwerking is bewustwording van de mogelijkheden van het eigen beroep essentieel. maar bewustwording is niet voldoende. De vaardigheid om het beroep effectief te kunnen profileren is van essentieel belang.
We besteden aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen:

Visie, vanuit welke onderbouwde overtuiging krijgt je handelen vorm
Missie, welk streven jaag je na in je werk
Doelstellingen, hoe worden je visie en missie concreet in de praktijk van je werk
Methodieken, welke ‘instrumenten’ zijn passend om je doelstellingen methodisch vorm te geven

Verschillenden methodieken worden besproken, zoals:

 •     De bindingstheorie van Hirschi
 •     De vervangingsmethodiek
 •     De theorie van presentie van A. Baart
 •     Vraaggericht werken
 •     Participatie
 •     Peer to peer
 •     etc.

Blok IV: Samenwerking rondom jeugd
Veranderingen in zowel de jongerencultuur als in de maatschappij hebben maken het werken met jeugd vandaag een complexe uitdaging. Steeds meer organisaties zien samenwerking als een must om deze uitdaging goed vorm te geven. Maar hoe organiseer/stimuleer je nu effectieve samenwerking?
We besteden aandacht aan o.a. de volgende onderwerpen:

 •     Ketensamenwerking en integrale samenwerking
 •     Samenwerking beïnvloeden en stimuleren vanuit de werkvloer
 •     Systeemwerkers vs domeinwerkers
 •     Transitie Jeugdzorg
 •     De unieke rol van het jongerenwerk in samenwerking rondom jeugd

Bekijk een voorbeelddagrooster van de opleiding Jongerenwerk nieuwe stijl.