Positie in Transitie

_mg_8851.jpgTweedaagse training “Positie in Transitie”

Positie in Transitie. De rol en kansen van het jongerenwerk in de transitie van de Jeugd zorg naar de gemeente

Transitie Jeugdzorg, vragen en kansen
De voorbereidingen op de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeente zijn in volle gang. Hoe deze transitie vorm moet krijgen is voor velen een complexe zoektocht. Welke partijen gaan het voortouw nemen? Welke impact hebben de bezuinigingen die gelijktijdig plaats moeten vinden? Het zijn zomaar een paar vragen die in de komende periode beantwoord dienen te worden.

Tegelijkertijd biedt de transitie kansen voor vele partijen om een hernieuwde rol te gaan spelen. Een belangrijke partij in dit geheel is het jongerenwerk. Het jongerenwerk heeft als een van de weinige professionele partijen die werkzaam is met jeugd, de kans om dit vanuit het domein van de jongeren zelf te doen. In dat domein kan de jongerenwerker aansluiting zoeken die in eerste instantie alleen maar gaat om de aansluiting zelf. Dit betekent ontzettend veel gelegenheid om processen van kennen en gekend worden op te starten. Niet alleen richting jongeren, maar vooral ook de omgeving en het professionele netwerk. Deze unieke positie genereert vaak veel vertrouwen en betrouwbaarheid. Een uitgangspositie met ongelooflijk veel mogelijkheden. Mogelijkheden die effectief benut zouden kunnen worden als bijvoorbeeld een voorpostfunctie naar de reguliere hulpverlening. Tegelijkertijd kan het jongerenwerk zijn rol op dusdanige wijze inkleden, dat veel hulpvragen van jongeren in een vroegstadium al worden beantwoord. Wellicht zal voor sommigen daarom de gang naar de reguliere hulpverlening dikwijls niet eens gemaakt hoeven te worden. Dat heeft zowel pedagogische meerwaarde, als een kosten besparend effect.

Transitie Jeugdzorg en het jongerenwerk

De grote vraag is echter hoe het jongerenwerk zijn rol dusdanig kan innemen dat het de potentie van haar unieke mogelijkheden ook echt kan benutten?|

Tweedaagse training “Positie in Transitie”

 Om jongerenwerkers toe te rusten op hun rol in de transitie, organiseert Jeugd enzo. in samenwerking met Kiezen voor Kansen (Stichting Menswel) de tweedaagse training “Positie in Transitie”. Een training die niet alleen bedoeld is voor jongerenwerkers zelf, maar ook voor beleidsmakers, managers en anderen partijen die betrokken zijn rondom jeugd.

De eerste trainingsdag neem de deelnemer mee in de geschiedenis van het jongerenwerk. In deze geschiedenis zijn twee werksoorten ontstaan; het sociaal cultureel werk en buurtpedagogiek. Deze twee werksoorten worden toegelicht en in relatie gebracht met betrekking tot de mogelijkheden in de transitie. De rol van de jongerenwerker in verhouding tot de doelgroep, de buurt waarin deze jongeren opgroeien en het professionele netwerk staat daarbij centraal. Daarnaast zullen de deelnemers worden uitgedaagd om hun visie, missie, doelstellingen en methodieken goed te formuleren en profileren. Het gebrek aan deze zaken is vaak de grondslag van het feit dat het jongerenwerk een vrij ondefinieerbare partij is. Tenslotte zullen we kijken naar vormen van integrale samenwerking rondom jeugd, die zoveel effectiever zijn dan de traditionele ketenaanpak.

De tweede trainingsdag zoomt in op de methodiek ‘Kiezen voor Kansen’, ontwikkelt door Stichting Menswel. Deze unieke methodiek daagt de deelnemers uit om jongeren op individuele basis te begeleiden naar zelfstandigheid.

De rol van het jongerenwerk wordt in deze methodiek neergezet als een  onmisbare samenwerkingspartner in de gehele jeugdketen. Speerpunten  binnen Kiezen voor Kansen zijn het present en integraal werken. Beide werkvormen die bij deze bijzondere beroepsgroep passen. Er ontstaan nieuwe, geweldige kansen voor de jongeren. Voor het jongerenwerk biedt deze methodiek zicht op  een stevige positionering binnen de aankomende transitie van de Jeugdzorg.

 

Training Positie in Transitie

Wanneer : 16 en 17 oktober 2013
Waar : Restaurant In de Roos
Zuiderparkweg 282, Den Bosch
Tijdstip : 10.00-16.00
Doelgroep : De training is interessant voor een ieder die betrokken is in en/of rondom het jongerenwerk/werken met jongeren
Opzet training : De training is interactief van opzet. Kennisoverdracht vindt plaats door middel van beeld, geluid en praktische voorbeelden uit de praktijk
Trainer : Frank van Strijen, oprichter van Jeugd enzo. Tevens auteur van het boek  “Jongerenwerk nieuwe stijl”
Kim Verkuijlen, Stichting Menswel. Kim heeft vanuit Menswel de effectieve methodiek “Kiezen voor Kansen” ontwikkeld
Kosten : €595,00 (excl. Btw) per persoon
Inbegrepen De tweedaagse training “Positie in Transitie”
Een exemplaar van het boek “Jongerenwerk Nieuwe Stijl”
Geheel verzorgde lunch
Koffie en thee etc.

 

Direct inschrijven?

Wegens de interactiviteit van de training kunnen er maximaal 20 personen deelnemen aan deze tweedaagse training. Middels onderstaand formulier kunt u zich opgeven. Afmelden kan kosteloos tot 16 september 2013. Daarna zullen de kosten in rekening worden gebracht.

Inschrijfformulier tweedaagse training 16&17 oktober

U kunt zich opgeven via dit formulier voor de training Positie in Transitie
  • Optioneel: Als dit van toepassing is
  • Factuur

    Door het selectie vakje aan te vinken geeft u zich definitief op. Afmelden kan kosteloos tot 16 september a.s. Afmeldingen van na die tijd zullen volledig in rekening worden gebracht.