Visie van Jeugd enzo.

De visie van Jeugd enzo.

“Jongeren zijn per definitie de maatschappij van morgen en de opvoeders van overmorgen. Investeren in jeugd is dan ook geen vrijblijvende optie, maar een primaire noodzaak om negatieve ontwikkelingen in de samenleving proactief en adequaat aan te pakken.”

Niet repressief of preventief maar…

We merken onder partijen die werken met jongeren vaak de drang om een keuze te maken voor het repressieve kamp enerzijds of het preventieve kamp anderzijds. Partijen als hulpverlening, jongerenwerk en scholen zouden dan voornamelijk preventief werkzaam zijn en politie en andere handhavende partijen repressief. Binnen Jeugd enzo. geloven we niet in dit onderscheid.

Situationeel correct handelen

Binnen Jeud enzo. betekent dit dat niet onze voor ingenomen stelling ons handelen dicteert, maar de situatie die op dat moment speelt in die bepaalde context. Dat betekent dat als een jongere het nodig heeft repressief benaderd te worden, dat we dat doen. Blijkt echter in die specifieke situatie preventief handelen meer op zijn plek, dan heeft dat de voorkeur. Blijkt echter een combinatie van beide het meest effectief, dan is dat de inzet. Preventief en repressief zijn beide andere alternatieven die hun nut kunnen bewijzen in het werken met jongeren.

Investeren in jeugd

In de formulering van onze visie gebruiken we dan ook heel bewust het woordje investeren. Investeren kan namelijk een repressief, preventief of een combinatie zijn. Het gaat erom dat datgene gebeurd wat in het geleefde leven het wenselijke verschil uit maakt.

Benieuwd waar wij nog meer voor staan? Neem eens vrijblijvend contact met ons op.