Post bachelor opleiding Jongerenwerk nieuwe stijl

Waarom de opleiding Jongerenwerk – nieuwe stijl?

Het werken met jongeren is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Niet alleen vanuit het jongerenwerk of de jeugdhulpverlening, maar ook vanuit diverse andere optieken, zoals onderwijs en veiligheid is er steeds meer belangstelling gekomen voor vraagstukken rondom jeugd. De transitie van de Jeugdzorg heeft de proces enorm versneld, maar roept ook talloze nieuwe vragen op.

De opleiding Jongerenwerk Nieuwe Stijl

Logavak biedt samen met de organisatie Jeugd enzo (www.jeugdenzo.nl) de post bachelor opleiding Jongerenwerk – nieuwe stijl aan om, samen met u, te komen tot antwoorden op deze vraagstukken.

De opleiding Jongerenwerk nieuwe stijl biedt concrete, praktische én theoretisch onderbouwde handvatten aan de deelnemers om hun werken met en rondom jeugd beter en effectiever vorm te geven. Door theorie en praktijk continu te koppelen leert de deelnemer niet alleen hoe hij zijn werk met jeugd beter kan inrichten, maar kan hij/zij ook de ‘waarom vraag’ beantwoorden, die aan het handelen ten grondslag ligt.

De opleiding leert de deelnemer niet alleen om het eigen handelen te verbeteren, maar besteed ook ruimschoots de aandacht aan het kunnen profileren van dit handelen aan derden. De ervaring leert dat dit de samenwerking rondom jeugd een sterke kwaliteitsimpuls geeft. Ook zien we dat het beter kunnen profileren van de eigen werkzaamheden van cruciaal belang is in de transitie van de jeugdzorg die op dit moment erg actueel is.

Werkvorm

De opleiding is opgebouwd in modules, zoals te lezen onder programma. De basis wordt gelegd in interactieve presentaties, waarbij alle mogelijkheid is om vragen te stellen en het aangaan van de dialoog tussen de deelnemers onderling. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de lessen wordt veel gebruikt gemaakt van beeld-en geluidsmateriaal.

In kleinere werkgroepen werken deelnemers aan opdrachten. Ook is er aandacht voor casuïstiek en de actualiteit van de deelnemers zelf. De lesdagen worden afgesloten met een verwerkingsopdracht, die dient als springplank naar de volgende les. De specialisatie-leergang wordt afgesloten met een presentatie en een paper.

Het resultaat

Na het volgen van de opleiding is de deelnemer beter in staat om zijn werkzaamheden met en rondom jeugd beter vorm te geven, als ook dit handelen beter te kunnen profileren.

 

Voor verdere informatie over de opleiding klik hier