INTEGRALE OVERLAST AANPAK

Integraal werken, een must bij aanpak van jongerenoverlast

Werken met jongeren is het afgelopen decennium een stuk complexer en uitdagender geworden. Het ontstaan van straatcultuur met al z’n vragen en verwarring heeft hieraan zeker een bijdrage geleverd. De tijd dat verschillende partners op individuele basis met jongeren aan de slag konden is zo goed als voorbij. Dit geldt vooral sterk in het adequaat aanpakken van jongeren overlast.

Gezamenlijk overleg, niet hetzelfde als samenwerken

Op steeds meer verschillende locaties zien we dat de diverse partijen elkaar vinden in overlegstructuren en/of informele netwerken, dit wordt de zgn. ketenaanpak genoemd. De praktijk leert echter dat gezamenlijk overleg nog niet altijd leidt tot constructieve samenwerking. Deze samenwerking strandt veel al op beperkingen van het individuele beleid van de diverse organisaties.

Jongeren als enige factor in overlast

Andere overleg vormen fixeren zich uitsluitend op jongeren in het aanpakken van overlast. Hierbij worden jongeren ingeschaald op basis van gradaties van overlastgevend gedrag. Hoewel deze methode in eerste instantie effectief lijkt, gaat het voorbij aan andere componenten die overlast stimuleren, reduceren of in stand houden. Bij deze factoren kunt u denken aan fysieke omgevingsfactoren, buurtbewoners, en locale ondernemers.

Daarnaast loopt men het risico dat bij het inschalen van overlastgevend gedrag men zich richt op de verkeerde individuen. Veel groepen op straat zijn hiërarchisch georganiseerd. Dat kan betekenen dat jongeren die veelvuldig in beeld verschijnen met betrekking tot overlast, niet de draaiende motor hier achter zijn.

De integrale overlast aanpak

De integrale overlast aanpak is een methodiek waarmee Jeugd enzo. een antwoord geeft op de beperkingen van ketensamenwerking en andere methodieken die zich uitsluitend richtingen op jongeren. De integrale overlast aanpak is een totaal concept waarbij de kwaliteit van samenwerking tussen professionele partners centraal staat. Daarnaast richt de aanpak zich op de gehele leefomgeving waarbinnen jongeren overlast plaats vindt. Tenlsotte monitort zij ook onbeantwoorde hulpvragen van jeugd, die op langere termijn eenvoudig kunnen leiden tot toename van overlast.

Neemt u eens vrijblijvend contact met ons op om te verkennen wat de integrale overlast aanpak voor uw situatie kan betekenen.