Leerdoelen

Leerdoelen

De opleiding Jongerenwerk nieuwe stijl geeft handvatten aan deelnemers om de omslag te maken van onbewust bekwaam naar onderbouwd bewust bekwaam handelen in de dagelijkse praktijk.

Een greep uit de leerdoelen die worden nagestreefd:

  • Ontwikkeling van kennis en inzicht rondom veranderingen in de jongerencultuur en hier effectief mee om kunnen gaan in de praktijk van het werk.
  • Inzicht in hoe bepaalde afwijkende/grensoverschrijdende gedragingen van jongeren tot stand komen en een effectief veranderproces in de ontwikkeling bevorderen.
  • Ontwikkeling van kennis (van de geschiedenis) van het eigen beroep en bewustwording van de oorsprong van beeldvorming door derden.
  • Vaardigheid opdoen in het ontwikkelen van visie, missie, doelstellingen en het kiezen voor een methodische aanpak.
  • Verantwoorden van werkzaamheden aan leidinggevende en bestuurders.
  • Inzicht in conflicten binnen team, met leidinggevende en omgeving.
  • Het theoretisch en cijfermatig kunnen onderbouwen van de visie en missie.
  • Bewustwording van aanpak, om overdracht naar collega‚Äôs en samenwerkingspartners mogelijk te maken.
  • Inzicht in samenwerkingsvormen met en rondom jeugd en mogelijkheid om deze verder vorm te geven.
  • De eigen rol en positie in de transitie jeugdzorg kunnen vormgeven en duiden.