Boek Jongerenwerk nieuwe stijl

Jongerenwerk een bijzonder beroep

Het jongerenwerk is een bijzonder beroep. Al meer dan honderd jaar worden er onder deze noemer activiteiten ondernomen die op diverse wijze gericht zijn op jeugd. Tegelijkertijd is het beroep in al die tijd niet of nauwelijks afgebakend of gedefinieerd. Dat wil zeggen tot voor kort!

Jongerenwerk nieuwe stijl

In 2009 doet de term ‘Jongerenwerk nieuwe stijl’ zijn intrede. Een term die een frisse wind in jongerenwerkend Nederland doet vermoeden. Het jongerenwerk is een officieel beroep geworden en een bijbehorend competentieprofiel wordt geïntroduceerd.

Een belangrijke stap in een noodzakelijk proces.

Tegelijkertijd blijven veel mensen rondlopen met het gevoel, dat het jongerenwerk meer zou kunnen zijn dan dat het nu is. Een proces waarvoor meer nodig is, dan een nieuw profiel voor de jongerenwerker.

Het boek Jongerenwerk nieuwe stijl

Dit boek tracht concrete handvatten te geven om het jongerenwerk op een hoger plan te krijgen. Handvatten die niet alleen zijn bedoeld voor de jongerenwerker zelf, maar ook voor de organisaties van waaruit dit werk georganiseerd wordt. Ook de opleidingen (of het gebrek eraan) die jongerenwerkers volgen zullen in dit proces moeten participeren en bijdragen. Hetzelfde geldt voor de opdrachtgevers en netwerkpartners.

Het is de overtuiging van de auteur dat het jongerenwerk nog lang niet zijn volledige potentieel benut. Dit boek is dan ook bedoeld als positieve en uitdagende stimulans om dit potentieel in gezamenlijkheid aan te boren.

Over de auteur

Frank van Strijen, oprichter van Jeugd enzo. en auteur van het boek, werkt ruim vijftien jaar met jongeren, zowel in de grote steden als daarbuiten. Hij is oprichter van Jeugd enzo, een organisatie die ondersteuning geeft aan iedereen die (semi)professioneel met jongeren werkt. Zijn deskundigheid op het gebied van jongerenwerk en jeugdcultuur wordt dikwijls ingeroepen door de media en organisaties.

Klik hier om het boek te bestellen