Jongerenwerk, vraaggericht of vraaggestuurd?

Vraaggericht werken

In het jongerenwerk wordt steeds meer gesproken over vraaggericht werken. Het is gebaseerd op het idee dat de professional niet meer zelf verzint wat goed is voor de ander, of welke activiteiten hij / zij leuk vindt, maar dat er juist geanticipeerd wordt op de vragen van de doelgroep. In theorie een mooi verhaal, maar de praktijk wijst uit dat het bij sommige professionals nogal wat verwarring en spanningen oplevert.

Verlies van regie

De grootste angst zit hem vaak in het idee dat de professional de regie kwijtraakt. Dat hij/zij eigenlijk niets meer kan doen voordat er een vraag wordt gesteld vanuit de doelgroep. Dit is echter niet waar. Een werkwijze waarbij men zich laten leiden door de vragen van de doelgroep, is niet vraaggericht maar vraaggestuurd. Als men op dusdanige wijze werkt kan men alleen acteren als er een vraag wordt gesteld. Men is dus uitsluitend reactief bezig.

Vraaggericht werken, de ander als vertrekpunt.

Vraaggericht werken is niet reactief, maar kan juist uiterst proactief vorm krijgen. Vraaggericht werken betekent dat men zich letterlijk richt op de behoefte van de ander en deze als uitgangs-en vertrekpunt neemt. Dit kunnen dus ook onuitgesproken vragen zijn. Voor een concreet voorbeeld verwijzen we naar DIT FILMPJE.

Vraaggericht en participatief

Vraaggericht werken komt het beste tot zijn recht als het gecombineerd wordt met participatief werken. Dit betekent dat men niet alleen de behoefte van de ander als vertrekpunt neemt, maar dat men de ander een actief aandeel geeft in datgene wat men voornemens is te doen. Naargelang het niveau van de doelgroep kan dit aandeel leiden zijn of deelnemend.

Positief eigendomgevoel.

Goed vormgegeven vraaggericht-en participatief werken levert een positief eigendomgevoel op bij de doelgroep. Dit eigendomgevoel heeft als resultaat dat men zuiniger is op de middelen die ter beschikking zijn gesteld en men intrinsiek gemotiveerd is om actief deel te nemen. Soms is het verbazingwekkend hoe een project gedragen kan worden door jongeren, als het vraaggericht is opgezet.

Straatcultuur en vraaggericht werken

Bij jongeren van de straat is vraaggericht-en participatief werken wellicht nog belangrijker. Veel jongeren uit de straatcultuur hebben een sterk negatief toekomstbeeld, wat ze vaak zelf in standhouden. Achterliggende gedachte is dan meestal dat als men niks te verliezen heeft, men ook niet meer de teleurstelling hoeft te ervaren van iets kwijt te raken. Probleem is echter dat iemand die niks te verliezen heeft, ook niks kan worden afgenomen. Iemand die niks kan worden afgenomen is eigenlijk onoverwinnelijk. Het uitdelen van straf kan dan wel rechtvaardig en noodzakelijk zijn, maar zal veelal geen intrinsieke gedragsverandering bij de jongere in kwestie bewerken. Door vraaggericht en participatief te werken geeft mijn jongeren weer zaken in handendie de moeite waard zijn om voor te knokken.

Workshop vraaggericht-en participatief werken met jongeren

vanuit Jeugd enzo. verzorgen we en workshops vraaggericht-en participatief werken met jongeren. In deze workshop krijgen deelnemers concrete handvatten hoe zij hun eigen werkzaamheden vraaggericht-en participatief vorm kunnen geven. We werken hier van uit een model wat we hebben ontwikkeld dat werkt als een checklist. Het resultaat van de workshop is dat men instaat is de werkzaamheden dusdanig vorm te geven, dat het bij jongeren op een positieve wijze als “van hunzelf” aanvoelt. Dit heeft vaak tot gevolg dat er een drastische afname is van spullen die kapot worden gemaakt, activiteiten die slecht bezocht worden en een consumptieve houding van jongeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.